Afdrukken

In de huidige Coronatijd mag zowel het koor als het kerkvolk niet zingen in de eredienst, want er zijn op dit moment onaanvaardbare risico’s aan het zingen verbonden. De cantor op zes meter afstand van het kerkvolk mag daarentegen wel zingen. Het zingen van bekende gezangen ligt niet voor de hand omdat het kerkvolk dan in de verleiding zou kunnen komen om mee te gaan zingen.

In beeld komt dan het Nederlands Graduale van Gerard Lesscher pr. met daarin de officiële teksten van het proprium ofwel de wisselende gezangen van de H. Mis zoals opgenomen in  het Nederlands Altaarmissaal en het Nederlands Lectionarium.
Het Nederlands Graduale van Gerard Lesscher verscheen in 2008.  De gezangen zijn éénstemmig gezet en ademen de sfeer van het gregoriaans. Strikt genomen is het Nederlands Graduale geen gregoriaans, maar zou het gregorianiserend genoemd kunnen worden. De gezangen zijn bedoeld voor een schola, maar kunnen heel goed door een cantor gezongen worden. Het Nederlands Graduale bevat alle gezangen voor de zondagen en feestdagen van het gehele kerkelijk jaar en is een officieel kerkelijk document voorzien van een concordat en imprimatur.

De website www.nederlandsgraduale.nl geeft meer informatie over het Nederlands Graduale en biedt de mogelijkheid om de uitgave te bestellen.

Naast de uitgave van het Nederlands Graduale heeft Gerard Lesscher in dezelfde stijl ook Nederlandse Getijden getoonzet in overeenstemming met het Getijdenboek, NRL Zeist/ICLZ Brussel 1990. De Nederlandse Getijden van Gerard Lesscher zullen hopelijk in 2021 uitgeven kunnen worden na de verlening van een concordat/imprimatur. 
(BH; juni 2020)