No events found.

Op 17 december 2012 is Gerard Lesscher in het 56-ste jaar van zijn priesterschap, overleden te Hengelo. Vanuit de St. Lambertusbasiliek is hij in Hengelo begraven op 22 december 2012.
De volledig latijnse liturgie van de uitvaartmis, de preek door pastoor J.J.M. Smits tijdens de uitvaart en het woord bij de begrafenis door pastoor Smits zijn na te lezen door aanklikken van de links.

Op zondag 17 juni 2012 vond in en om de St. Lambertusbasiliek in Hengelo een dag plaats waarbij Gerard Lesscher centraal stond te midden van zijn familie, vrienden en bekenden.

Programma:   

11.00 u Gezongen Hoogmis door het Lambertuskoor met "Missa Orientalis" met wisselende gezangen uit het Nederlands Graduale van Gerard Lesscher, in de Lambertus basiliek, Ave Maria, gezongen door Mariët Albers en Regina caeli, gezongen door Ben Hillen
12.45-13.30 u Koffie/borrel 
13.30-15.30 u Soep/broodjes/salades, activiteiten rondom Gerard Lesscher 
15.30-16.15 u Rondleiding in de Lambertus basiliek o.l.v. pastoor Smits 
16.30-17.00 u Orgelspel in de Lambertus basiliek door Louis ten Vregelaar
17.00-17.30 u Vespers met medewerking van de familie gezongen uit de Nederlandse Getijden van Gerard Lesscher
Sub tuum praesidium gezongen door André van den Berg
17.30 u Afsluiting