Deze site wil u informeren over de muzikale composities van Gerard Lesscher.

Deze site heet Nederlands graduale. Het Nederlands Graduale verdient verspreiding in alle parochies.

De doelstelling is gericht op:

  1. Het uitgeven of laten uitgeven van de bladmuziek van de gezongen Nederlandse Getijden.
  2. Het bevorderen van het gebruik van de gezongen Nederlandse Getijden in de parochies.
  3. Het blijvend beschikbaar stellen van de andere uitgaven van Gerard Lesscher.