Gerard Lesscher (1929-2012) was priester van het Aartsbisdom Utrecht en Emeritus-Pastoor en -Rector van de St. Lambertusbasiliek in Hengelo(O). In de jaren '70 heeft hij aan het Twents Conservatorium Schoolmuziek en Muziektheorie gestudeerd. Hij componeerde Nederlandse en Latijnse missen, motetten, liederen en orgelwerken.

Vanaf zijn emeritaat heeft hij dagelijks gewerkt aan het Nederlands Graduale dat hij in 2008 voltooide. Vanaf die tijd werkte hij aan de compositie van de Nederlandse Getijden die hij nog vlak voor zijn dood in december 2012 voltooide. De Nederlandse Getijden zullen worden uitgegeven.